Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach. ::Wychowanie ku wartościom. ::Miejsce z tradycjami. ::Nauka, zabawa, rozwój.

Prawa ucznia


Uczeń ma obowiązek:
   ● dbać o schludny wygląd, ubierać się w stroje czyste, nie wyzywające, na uroczystości szkolne zakładać strój galowy;
   ● nosić obuwie zmienne;
mieć naturalną fryzurę, nie używać makijażu.

Uczeń ma prawo:
   ● rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia;
   ● prezentować swoje umiejętności i zdolności w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
   ● rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny;
   ● pomocy dydaktycznej w przypadku trudności w nauce.

(więcej na temat praw i obowiązków ucznia w Statucie Szkoły)                        

Portal POLinfo.eu