Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach. ::Wychowanie ku wartościom. ::Miejsce z tradycjami. ::Nauka, zabawa, rozwój.

Ważne terminy

 

10.04.2019 r. - Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

11.04.2019 r. - Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

12.04.2019 r. - Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny

15.04.2019 r. - Egzamin ósmoklasisty - język polski

16.04.2019 r. - Egzamin ósmoklasisty - matematyka

17.04.2019 r. - Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny 

Portal POLinfo.eu