Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach. ::Wychowanie ku wartościom. ::Miejsce z tradycjami. ::Nauka, zabawa, rozwój.

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 


1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. 
2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. 
3. Dokonując zwrotów książek należy dopilnować, żeby zostały one wypisane z karty. 
4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą bibliotekarza można ją przedłużyć na okres dwóch tygodni. 
5. Uczeń może posiadać na swoim koncie najwyżej dwie książki. W wyjątkowych sytuacjach o zmianie tej ilości decyduje nauczyciel bibliotekarz. 
6. Uczeń, który nie ma oddanej w terminie książki będzie miał naliczane punkty z tytułu niewywiązywania się z obowiązków szkolnych. 
7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. 
8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki. 
9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego. 
10. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin. 
11. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki. 

Portal POLinfo.eu