Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach. ::Wychowanie ku wartościom. ::Miejsce z tradycjami. ::Nauka, zabawa, rozwój.

Regulamin Czytelni1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
3. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp. 
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 
5. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela (obowiązuje oddzielny regulamin ICIM). 
6. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni. 
7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenie materiałów bibliotecznych. 

Portal POLinfo.eu