Witamy na stronie Zespołu Szkół w Gwizdałach!

Regulamin ICIM

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 
w Bibliotece Zespołu Szkół w Gwizdałach
 


1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom i pracownikom Zespołu Szkół w Gwizdałach. 
2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni). 
3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela - bibliotekarza. 
4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby. 
5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów czas pracy może być ograniczony. 
6. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym. 
7. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych( np. włączać i rozłączać kabli zasilających). 
8. Dodawanie komentarzy do zdjęć na różnych internetowych portalach społecznościowych jest zabronione. 
9. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza. 
10. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. 
11. Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty. 
12. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. 
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas.