Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach. ::Wychowanie ku wartościom. ::Miejsce z tradycjami. ::Nauka, zabawa, rozwój.

Klasa 6

 

  klasa_6__matematyka__15_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__historia__16_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__16_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__religia__16_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__17_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__matematyka_17__20_kwietnia.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__20_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__religia__20_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__historia__20_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__jezyka_angielski__21_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__muzyka__21_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__kolko_muzyczne__21_kwietnia.pdf

  klasa_6__matematyka__21__22_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__historia__23_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__23_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__religia__23_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__24_kwietnia_2020.pdf 

  klasa_6__jezyk_angielski__24_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__religia__27_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__historia__27_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__27_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__muzyka__28_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__28_kwiatnia_2020.pdf

  klasa_6__kolo_muzyczne__28_kwietnia_2020.pdf 

  klasa_6__matematyka__28__29_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__30_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__religia__30_kwietnia_2020.pdf

  klasa_6__religia__4_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__4_maja_2020.pdf

  klasa_6__historia__4_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka___4_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__5_maja_2020.pdf

  klasa_6__muzyka__5_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__5_maja_2020.pdf

  klasa_6__kolko_muzyczne__5_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__6_maja_2020.pdf

  klasa_6__historia__7_maja_2020.pdf

  klasa_6__religia__7_maja_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__7_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__8_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka___8_maja_2020.pdf

  klasa_6__religia__11_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__11_maja_2020.pdf

  klasa_6__historia__11_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__11_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__12_maja_2020.pdf

  klasa_6__muzyka__12_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka___12_maja_2020.pdf

  klasa_6__kolo_muzyczne__12_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka___13_maja_2020.pdf

  klasa_6__religia_14_maja_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__14_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka___15_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__15_maja_2020.pdf

  klasa_6__historia__18_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__18_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__18_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__19_maja_2020.pdf

  klasa_6__muzyka__19_maja_2020.pdf

  klasa_6__kolo_muzyczne__19_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka___19_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__20_maja_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__21_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__22_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__22_maja_2020.pdf

  klasa_6__historia__25_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__25_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__25_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__26_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__26_maja_2020.pdf

  klasa_6__muzyka__26_maja_2020.pdf

  klasa_6__kolo_muzyczne__26_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__27_maja_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__28_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__29_maja_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__29_maja_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__1_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__1_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__2_czerwca_2020.pdf

  klasa_6___jezyk_angielski__2_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__muzyka__2_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__kolo_muzczne__2_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__3_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__4_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__5_czerwca_2020.pdf

  klasa_6___jezyk_angielski__5_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__historia__8_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__8_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__8_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__9_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__9_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__kolo_muzyczne__9_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__10_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__15_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__historia__15_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__15_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__19_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__19_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__22_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__22_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__jezyk_angielski__23_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__23_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__matematyka__24_czerwca_2020.pdf

  klasa_6__informatyka__25_czerwca_2020.pdf 

Portal POLinfo.eu