http://zsgwizdaly.pl

28 września 2017 18:51 | Aktualności

Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2017/2018 składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł na pierwsze dziecko, 40 na drugie

(mile widziane również mniejsze i większe kwoty).


Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach 8-16,

u wychowawców lub na numer konta:

29 9233 0001 0012 9886 2000 0010.

(wpłacając na konto proszę wpisać w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę)