http://zsgwizdaly.pl

05 kwietnia 2019 22:46 | Aktualności

Z uwagi na dobro uczniów i dzieci przedszkolnych

W związku z chęcią przystąpienia większości nauczycieli do strajku od dnia 08.04.20109 (do odwołania) na terenie Szkoły Podstawowej
im. W. Witosa w Gwizdałach w godz.

dyżur pełnią:

  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Zastępca Dyrektora,
  3. dwóch nauczycieli.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci prosimy
o zapewnienie im opieki w domu, gdyż w okresie strajku i egzaminów na tę chwilę dysponujemy 4 w/w osobami do pracy z dziećmi i młodzieżą.